dd

 

titulo_guia

1. Orientacions i objetius,
nivells de complexitat, competències bàsiques i continguts curriculars


2. Gradació de les propostes didàctiques

3. Metodologia de treball

4. Eines d'avaluació

5. La improvisació

Si et cal ajut, ens pots contactar a: instalacionspedagogiques@ktonycia.com

tituloExperiencies

Francesc Llinares - IES Bernat Metge, Barcelona

Carme Ferré - IES Vall d'Arús, Vallirana

Mercè Gaja, Aula d'acollida de l'IES Dr. Puigvert, Barcelona

Clara Kupka - infantil, CEIP l’Estació, Sant Feliu de Guixols

projectes

enllaços

PROPIETAT INTEL·LECTUAL. Algunes consideracions

Enllaç a l’XTEC - marc legal


viulapoesia

Viu la Poesia
Website VIU LA POESIA del Grup d'Investigació Poció. Poesia i Educació de la Universitat de Barcelona - Facultad de Formación del Professrat

Audacity
http://blocs.xtec.cat/radiobloc /2009/02/13/
tutorial-audacity-presentacio/


http://www.xtec.cat/~mfoguet/
materials/audacity.pdf

foto

Cicle "Sons i píxels"
Espai Taller, Fundació Joan Miró de Barcelona
"Animaciones sonoras"

Dates del curs 2009-10
octubre, novembre i desembre 2009


Durada:
2 h 30 min
Lloc: Espai Taller
Dates: del 19 al 30 d'octubre: de dimarts a divendres. Del 5 de novembre al 18 de desembre: dijous i divendres. A les 10 h. Possibilitat de taller a les 12,30 h
Ràtio: un grup classe
Reserves:
programa.educatiu@fundaciomiro-bcn.org
Tel.: 934 439 479 (de 9 a 13h)

Cicle de tallers centrats en l'art visual, el so, les noves tecnologies i l'experimentació, centrats en les aplicacions del projecte "INSTAL·LACIONS PEDAGÒGIQUES"

cursos 2007-08, 08-09 i 09-10
Taller "Animacions sonores",
basat en el uso de la aplicació IMPROVISA. Animacions sonores

Tallers concebuts i dirigits per Cristina Casanova i Andrea Contino

llibre

 

EXPERIÈNCIES DE CENTRES

 

Prof Mercè Gaja
tutora de l'aula d'acollida de l'IES Dr Puigvert, Barcelona
email: mgaja2@xtec.net

Sóc tutora d’una aula d’acollida i els meus alumnes són nois i noies d’ESO arribats de tot el món. El col·lectiu que mostra més dificultats d’expressió en la nostra llengua és el de llengua xinesa, per la qual cosa estem sempre buscant motivacions, eines, projectes per engrescar-los i facilitar-los la parla en català.

Per Sant Jordi, vam escoltar i llegir la tradicional llegenda i va ser a partir d’aquí que vam iniciar un treball de creació i expressió oral amb un petit grup d’alumnes xinesos i un àrab.
Volíem crear un conte amb el drac com a protagonista (el drac també és un element tradicional en la cultura xinesa) però modificant la llegenda tradicional.

Després de tot el procés de creació vam gravar les veus per treballar l’expressió oral. Ens va quedar tan bé, que havíem de donar continuïtat a la feina feta. Improvisa va ser l’eina adequada.

Primer vam escriure el conte, el vam fragmentar, i de cada part vam fer una il·lustració amb la tècnica del collage. Vam escanejar-les per convertir-les en arxius jpg i amb un programa d’edició d’imatges vam crear unes quantes imatges secundàries més.

Vam polir les gravacions de veu amb un editor de so i vam afegir alguns fragments musicals que ens agradaven pel nostre conte.

Amb tots aquests arxius vam crear les carpetes d’imatges i sons i els vam publicar a l’aplicació Improvisa.

El resultat del treball el podem gaudir de diverses formes:

  • Buscant l’ordre dels fragments del conte, intercalant música i imatges secundàries, per fer una composició del conte complet.
  • Jugar aleatòriament amb les imatges i els sons, creant noves línies narratives.
  • Utilitzar unes altres carpetes de sons amb les nostres imatges o a la inversa.
  • Fer gravacions i enviar-les als nostres correus electrònics o a d’altres.

Hem trobat en l’aplicació Improvisa una eina per explicar i jugar amb els contes.

Com a professora he trobat una eina molt útil i divertida per practicar amb les noves tecnologies. No solament com a instrument de composició audiovisual, sinó que també serveix per aprendre a treballar amb altres eines i programes: gravadors de veu, editors de so, escaner, fotografia, programes de manipulació d’imatges,...

A nivell personal he trobat un medi d’indagar i rebuscar en els arxius propis,
per tallar, retocar i composar imatges i sons amb els que crear carpetes per pujar a l’aplicació. He de reconèixer que aquestes estones han estat per a mi de desconnexió i relax, per tant considero que Improvisa també és una eina pel gaudi personal.    
     “EL DRAC, un altre conte”
Àrea / tipologia:
CREACIÓ VISUAL I SONORA - CONTES I NARRACIONS- LLENGUA CATALANA
Nivell Educatiu: Secundària
URL http://www.improvisa.cat/improvisacio.php?idReg=
aWRSZWc9c2VzaW9uNDE4MjY1MTcwMl8yNDU=

Responsable: Mercè Gaia"LES LLUMS DE LA CIUTAT"
Àrea / tipologia:
CREACIÓ VISUAL I SONORA
Nivell Educatiu: Secundària
URL http://www.improvisa.cat/improvisacio.php?idR
eg=aWRSZWc9c2VzaW9uMzIzNTE0NDUwOV83MDA=

Responsable: Mercè Gaia"Camí d’olors"
Àrea / tipologia:CREACIÓ VISUAL I SONORA - CONTES I NARRACIONS- LLENGUA CATALANA
Nivell Educatiu: Secundària
URL: http://www.improvisa.cat/improvisacio.php?idReg=aWRSZ
Wc9c2VzaW9uMjAxNTcwMzY3OF8yMDg=

Responsable: Mercè Gaia

...........................................................................................................................................

www.improvisa.es
1ª aplicació de les ©INSTA·LACIONS PEDAGÒGIQUES. Plataforma de treball i creació
Un projecte concebut per Cristina Casanova i Andrea Contino
KTON Y CÍA. Associació Cultural per a promoure la creació i la difusió cultural en l'àmbit de les novas tecnologies
www.ktonycia.com